Etik

Jungianske analytikere, der er medlem af IAAP, som er den internationale organisation for analytiske psykologer, følger IAAP etiske regelsæt, som du kan finde her. 

Nogle jungianske analytikere er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO)  og er således forpligtet til også at følge DPFOs etiske regler.

Tilsvarende gælder for jungianske analytikere, der er læger, psykiatere og psykologer i forhold til deres respektive organisationers regler for etik.