KALENDER

10.-11. november 2017 Fælleskonferencen for psykoanalytiske & analytiske psykoterapeuter på Liselund

7.-8. oktober 2017 To dages konference om drømme på C.G. Jung Instituttet

1. oktober 2017 Frist for ansøgning til den 1-årige grunduddannelse i analytisk psykologi

24. august – 31. maj 2018 Åben drømmematrix København og Århus

16. august – 5. december 2017 Åben drømmematrix. Social Dreaming Europa i forandring

27.- 30. juli 2017  Conference ‘Being Strangers to Ourselves’ i Tallinn, Estonia

9. maj 2017  One Day Conference on Abandonment with Katrin Asper and Joy Schaverin in  Hvidehus, Valbygaardsvej 64 A, 2500 Valby.

7. marts 2017 Første tirsdag af i alt seks tirsdage med Aksel Haaning om Jungs filosofi på Folkeuniversitetet i Emdrup

25.-27. november 2016 Tre-dages uddannelse i supervision for psykoterapeuter

18.-19. november 2016: To-dages konference på Liselund: ‘Relation og Refleksion’ 

8.-9. oktober 2016 To-dages konference om alkymi

Jungforeningens Program 2016/2017

28. august – 2. september 2016. Kongress Kyoto. Anima Mundi in Transistion. Cultural, Clinical and Professional Challenges.  Åben også for ikke-medlemmer af IAAP

20. maj 2016 En-dags konference på Junginstituttet: ‘The Labyrinth of Possibility and Ecopsychology’

29. – 30. april  2016 DSAP 2016-05 workshop Jungiansk Socioanalyse